Thông tin chuyển khoản

Quy định v/v chuyển khoản

- Nhân viên hướng dẫn khách hàng chuyển đúng số tài khoản được quy định cho từng dự án bên dưới. TUYỆT ĐỐI không được chuyển tài khoản không đúng với tên công ty quy định cho từng dự án/từng loại mục đích chuyển tiền.
– Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Họ tên khách hàng (đứng Biên bản Đặt chỗ/Đặt cọc/Hợp đồng)_Dự án_Mã căn/Mã nền Thanh toán tiền Đặt chỗ/Đặt cọc/ký Hợp đồng đợt … (Nếu khách hàng nhờ người khác chuyển hộ phải ghi rõ tên khách hàng nhờ chuyển hộ)
– Trường hợp khách hàng ghi không rõ nội dung chuyển khoản hoặc chuyển sai tài khoản công ty quy định trong số những tài khoản được cung cấp bên dưới, khoản tiền đó sẽ không được xác nhận. Để điều chỉnh, khách hàng làm đơn Đề nghị điều chỉnh nội dung/tài khoản (Mẫu file đính kèm download tại đây) và chuyển cho nhân viên kinh doanh phụ trách để làm thủ tục hợp thức hóa khoản tiền.
– Đối với dự án chuyển tiền vào tài khoản Công ty Cổ phần PropertyX và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh sẽ có nhiều tài khoản ngân hàng cho khách hàng lựa chọn (Sheet bên cạnh)
– Line điện thoại tư vấn dự án và tài chính Hưng Thịnh: 0917.000.222

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN / TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

[tabgroup style=”pills” align=”center”] [tab title=”DANH SÁCH DỰ ÁN”]

QUY ĐỊNH V/V CHUYỂN KHOẢN:

-Nhân viên hướng dẫn khách hàng chuyển đúng số tài khoản được quy định cho từng dự án bên dưới. TUYỆT ĐỐI không được chuyển tài khoản không đúng với tên công ty quy định cho từng dự án/từng loại mục đích chuyển tiền. – Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Họ tên khách hàng (đứng Biên bản Đặt chỗ/Đặt cọc/Hợp đồng)_Dự án_Mã căn/Mã nền Thanh toán tiền Đặt chỗ/Đặt cọc/ký Hợp đồng đợt … (Nếu khách hàng nhờ người khác chuyển hộ phải ghi rõ tên khách hàng nhờ chuyển hộ) – Trường hợp khách hàng ghi không rõ nội dung chuyển khoản hoặc chuyển sai tài khoản công ty quy định trong số những tài khoản được cung cấp bên dưới, khoản tiền đó sẽ không được xác nhận. Để điều chỉnh, khách hàng làm đơn Đề ng hị điều chỉnh nội dung/tài khoản (Mẫu file đính kèm download tại đây) và chuyển cho nhân viên kinh doanh phụ trách để làm thủ tục hợp thức hóa khoản tiền. – Đối với dự án chuyển tiền vào tài khoản Công ty Cổ phần PropertyX và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh sẽ có nhiều tài khoản ngân hàng cho khách hàng lựa chọn (Sheet bên cạnh) – Line điện thoại tư vấn dự án và tài chính Hưng Thịnh : 0917.000.222
[accordion title=”DANH SÁCH SỐ TÀI KHOẢN”] [accordion-item title=”12 View”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 61202 0100 7322 Tại: NH Agribank – CN Củ Chi [/accordion-item] [accordion-item title=”8X Plus”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 143 0101 262 380001 Tại: NH SCB – CN Bến Thành (NH thương mại cổ phần Sài Gòn) [/accordion-item] [accordion-item title=”8X Rainbow”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 313 10000 603 302 Tại: NH BIDV – CN Bắc Sài Gòn [/accordion-item] [accordion-item title=”8X Thái An”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 313 10.000.603.302 Tại: NH BIDV – CN Bắc Sài Gòn Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 06 0001 580 641 Tại: NH Sacombank – PGD Lý Thường Kiệt Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 36772229 Tại: NH Á Châu (ACB) – CN Ba Tháng Hai [/accordion-item] [accordion-item title=”8X Đầm Sen”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số  :   3131 0000 603 302 Tại: Ngân hàng BIDV – CN bắc sài gòn [/accordion-item] [accordion-item title=”9 View”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 0600 888 13424 Tại: NH Sacombank – CN Quận 4 [/accordion-item] [accordion-item title=”91 Phạm Văn Hai”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 313 10 000 603 302 Tại: NH TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- CN Bắc Sài Gòn (BIDV Bắc SG) [/accordion-item] [accordion-item title=”Bà Rịa City Gate”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) – Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X – Tài khoản số: 69 7979 68 – Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) – Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X – Tài khoản số: 31310008668660 – Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Bắc Sài Gòn [/accordion-item] [accordion-item title=”Biên Hòa New City”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) – Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X – Tài khoản số: 69 7979 68 – Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) *Biên Hoà (3 Bên) – Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Golf Long Thành – Tài khoản số: 80668 – Tại: Ngân hàng ACB – CN Sài Gòn, Tp.HCM *Biên Hoà (2 Bên) – Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Golf Long Thành – Tài khoản số: 1000001268 – Tại: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Sài Gòn [/accordion-item] [accordion-item title=”Cam Ranh Mystery”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) – Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X – Tài khoản số: 69 7979 68 – Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) – Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN CAM RANH MYSTERY – Tài khoản số: 4201 737 2701 – Tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Bến Thành [/accordion-item] [accordion-item title=”Citizen”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Tâm Tài khoản số: 1216 2227 Tại: NH Việt Nam Thương Tín (VietBank) – Chi nhánh Sài Gòn [/accordion-item] [accordion-item title=”Florita”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Số Tài khoản: 313 1000 060 3302 Tại: BIDV – CN Bắc Sài Gòn [/accordion-item] [accordion-item title=”Golden Bay”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 0331003880033 Tại: NH Vietcombank – CN Sài Gòn Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 36772229 Tại: NH Á Châu – CN 3 tháng 2 Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 1511 100 122 004 Tại: NH Quân đội  CN An Phú – Quận 2 [/accordion-item] [accordion-item title=”Golden Bay 602″] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) – Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X – Tài khoản số: 69 7979 68 – Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) – Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh – Tài khoản số: 100038768868879 – Tại: NH Nam Á – CN HCM [/accordion-item] [accordion-item title=”Lavita Charm”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) – Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X – Tài khoản số: 69 7979 68 – Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) – Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh – Tài khoản số  :   0037100006486007 – Tại: NH TMCP Phương Đông (OCB)-CN Tân Bình [/accordion-item] [accordion-item title=”Lavita Garden”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) – Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X – Tài khoản số: 69 7979 68 – Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) – Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh – Tài khoản số  :   0037100006486007 – Tại: NH TMCP Phương Đông (OCB)-CN Tân Bình [/accordion-item] [accordion-item title=”Melody Residences”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 119 000 109 092 Tại: Vietinbank – CN 1 – TPHCM [/accordion-item] [accordion-item title=”Moonlight Boulevard”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) – Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X – Tài khoản số: 69 7979 68 – Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) – Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh – Tài khoản số: 200 7061 2003 – Tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Sài Gòn [/accordion-item] [accordion-item title=”Moonlight Park View”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) – Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X – Tài khoản số: 69 7979 68 – Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) – Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh – Tài khoản số: 00371 0000 594 1002 – Tại: NH TMCP Phương Đông – CN Tân Bình [/accordion-item] [accordion-item title=”Moonlight Residences”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) *Moonlight Residences căn hộ 2 TK:  Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 119000187712 Tại: Vietinbank – CN 1 – TPHCM Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 20070612006 Tại: NH Tiên Phong – PGD Nguyễn Oanh *Moonlight Residences ĐẤT NỀN:  Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 119000109092 Tại: Vietinbank – CN 1 – TPHCM [/accordion-item] [accordion-item title=”Para Draco”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) – Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X – Tài khoản số: 69 7979 68 – Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Đang cập nhật [/accordion-item] [accordion-item title=”Q7 Saigon Riverside”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) – Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X – Tài khoản số: 69 7979 68 – Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) – Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Bất Động Sản Khải Thịnh – Tài khoản số: 1697 3337 – Tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) – Chi nhánh Sài Gòn [/accordion-item] [accordion-item title=”Richmond City”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số  :  200 7061 2007 Tại: NH Tiên Phong – CN Bến Thành [/accordion-item] [accordion-item title=”Saigon Mia”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 8525187 Tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Chi nhánh Sài Gòn [/accordion-item] [accordion-item title=”Saigon Mystery”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) – Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X – Tài khoản số: 69 7979 68 – Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) – Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thế Kỷ 21 Bình Trưng Tây ( Việt Nam). – Tài khoản số: 7979 – Tại Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) – Chi nhánh Sài Gòn [/accordion-item] [accordion-item title=”Sentosa”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Sentosa1 (nền riêng của cty HT)  Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 3677 2229 Tại: NH Á Châu (ACB) – CN Ba Tháng Hai Sentosa1 (nền chung của cty HT với cty đầu tư sài gòn)  Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 226 2268 Tại: NH Á Châu (ACB) – Phòng Giao Dịch Kỳ Đồng Sentosa2 ( Lâm Viên)  Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 2007 061 2309 Tại: TPBank – Ngân hàng TMCP Tiên Phong – PGD Nguyễn Oanh – Chi nhánh TP HCM [/accordion-item] [accordion-item title=”Sky Center”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 85 25 187 Tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – CN Sài Gòn [/accordion-item] [accordion-item title=”Vĩnh Long New Town”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) – Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X – Tài khoản số: 69 7979 68 – Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) – Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X – Tài khoản số: 0371 00048 6789 – Tại Ngân hàng: Vietcombank-CN Tân Định [/accordion-item] [accordion-item title=”Vũng Tàu Melody”] CHUYỂN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM (CHUYỂN TIỀN ĐẶT CHỖ/ĐẶT CỌC) Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Property X Tài khoản số: 69 7979 68 Tại: NH TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng CHUYỂN TIỀN KHI KÝ HỢP ĐỒNG VÀ SAU KÝ HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC/MUA BÁN VÀ THANH TOÁN TỪNG ĐỢT) Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Tài khoản số: 111000 160967 Tại : NH Viettinbank – CN TPHCM [/accordion-item] [/accordion] [/tab] [tab title=”DANH SÁCH TÀI KHOẢN PROPERTYX”]
STTNGÂN HÀNGSỐ TÀI KHOẢN
1Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – CN Hòa Hưng- PGD Kỳ Đồng69 7979 68
2Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) – CN Bắc Sài Gòn3131 000 866 8660
3Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – CN Tân Bình0037 1000 0777 6777
4Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) – CN Sài Gòn7939
5Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) – PGD Nguyễn Oanh1111 3399 301
[/tab] [tab title=”DANH SÁCH TÀI KHOẢN HUNG THINH CORP”]
STTNGÂN HÀNGSỐ TÀI KHOẢN
1NH Sacombank – PGD Lý Thường Kiệt – CN Chợ Lớn06 0001 580 641
2NH Á Châu (ACB) – CN 3/23677 2229
3NH Techcombank – CN Chợ Lớn – PGD Bình Phú11 421 636 999 013
4NH Quân Đội – CN An Phú15 111 00 122 004
5NH Vietcombank – CN Sài Gòn – PGD Nguyễn Văn Trỗi033 100 388 0033
6NH Vib – CN Quận 1603 704 060 021 029
7NH BIDV – CN TP.HCM3101 000 167 0849
8NH VietinBank – CN 1 – TP.HCM119 000 109 092
9NH SCB – CN Bến Thành143 0101 262 380001
10NH Agribank – CN Sài Gòn1600 2010 67024
11NH Vietbank – CN Sài Gòn85 25 187
12NH Tiên Phong – CN Bến Thành (TPbank)200 706 12001
13NH HDBank – PGD Đông Sài Gòn059 704 070 679 679
14NH VPBank – TTDVKHPN793 234 11
[/tab] [/tabgroup]